Znaleziono 9 artykułów

Jarosław Rubacha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Korpus Landwehry w bojach o Baranowicze latem 1916 roku Jarosław Rubacha s. 69-88
Aspiracje terytorialne państw bałkańskich a zmiany geopolityczne w europie południowo-wschodniej po wojnach bałkańskich 1912-1913 Jarosław Rubacha s. 71-84
Bułgarzy w walce o niepodległość w XIX w. Jarosław Rubacha s. 89-103
Przełamanie gorlickie (2-6 maja 1915 roku) Jarosław Rubacha s. 91-112
Kampania bułgarska przeciw Turcji w czasie I wojny bałkańskiej (październik 1912 – maj 1913) w publikacjach krakowskiego dziennika "Czas" Jarosław Rubacha s. 115-132
Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku Jarosław Rubacha s. 143-158
Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 1918-1919 Jarosław Rubacha s. 171-189
Aneksja Bośni i Hercegowimy i jej skutki w świetle publikacji "Świata Słowiańskiego" Jarosław Rubacha s. 198-218
"Bułgaria na przełomie XIX i XX wieku. Bułgarskie metamorfozy w publikacjach „Świata Słowiańskiego” (1905-1914)", Jarosław Rubacha, Olsztyn 2012 : [recenzja] Andrzej Malinowski Jarosław Rubacha (aut. dzieła rec.) s. 287-289