Znaleziono 14 artykułów

Stanisław Zabierowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prolegomena do "Wesela" Stanisław Zabierowski s. 39-58
Folklor w "Popiołach" Żeromskiego Stanisław Zabierowski s. 61-91
"Powieść o Udałym Walgierzu" Stefana Żeromskiego w aspekcie "ludoznawczym" Stanisław Zabierowski s. 65-82
"Żeromski o dwóch rewolucjach", Stanisław Zabierowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Między poetyką a polityką; odbiór >>Ody do młodości<< w latach 1826-1970", Stanisław Zabierowski, Katowice 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wyspiański w zyciu i twórczości Żeromskiego", Stanisław Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Niektóre źródła popularności "Trylogii" Sienkiewicza", Stanisław Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 204
Udział Askanazego i jego szkoły w genezie "Popiołów" Stanisław Zabierowski s. 209-235
"Krąg archeotypów w "Lilli Wenedzie", Stanisław Zabierowski, Katowice 1969 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Mickiewicz jako inspirator >>Syzyfowych prac<<", Stanisław Zabierowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 246
Harfa Stanisław Zabierowski s. 261-269
"Ze studiów nad Żeromskim->>Popioły<<", Stanisław Zabierowski, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 279
Odpowiedź na uwagi prof. Józefa Dutkiewicza Stanisław Zabierowski s. 348-350
Samuel Zborowski jako motyw literacki Stanisław Zabierowski s. 400-423