Znaleziono 23 artykuły

Izabela Szubert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stefan Żeromski a rewolucja socjalistyczna", Henryk Markiewicz [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Żeromski o dwóch rewolucjach", Stanisław Zabierowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Wolność wyboru", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 165
"Powtórka z polskiego : szkice literackie", Józef Szczypka, Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Józef Szczypka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść", Artur Hutnikiewicz, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim", Roman Pollak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 169
"Józef Kapuściński-poeta i działacz", Julian Olszak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Julian Olszak (aut. dzieła rec.) s. 169
"Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim", pod red. J. Ślizińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 169
"Stanisława Wasylewskiego związki ze Śląskiem", Danuta Zielonkowa, Opole 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Danuta Zielonkowa (aut. dzieła rec.) s. 171
"Trzy poetyki rewolucyjne. Jasieński, Broniewski, Szenwald", Tadeusz Bujnicki [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Lech Piwowar w kręgu poetyckiej i społecznej awangardy lat trzydziestych", Wacław Torbus [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Wacław Torbus (aut. dzieła rec.) s. 179
"Zofia Nałkowska o >>wielkiej sprawie<<", Włodzimierz Wójcik [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 179
"Stanisław Pigoń jako uczony", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (19700 : [recenzja] Izabela Szubert Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 187
"Miejsce "Nocy i dni" w literaturze polskiej", Ewa Korzeniewska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Lenin a literatura rosyjska", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Z korespondencji redakcyjnej profesora Stanisława Pigonia", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Majakowski a Lenin", Florian Nieuważny, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 191
"Tadeusz Gajcy", Jolanta Dudek, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 193
"Antymonie historyzmu : / na marginesie dyskusji literackich lat 1945-1948 Izabela Szubert Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 195
"O kompozycji "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej", Stanisław Żak, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Żak (aut. dzieła rec.) s. 197
"Z motywów międzywojennej liryki Kazimiery Iłłakowiczówny", Barbara Łopatkówna, Katowice 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Barbara Łopatkówna (aut. dzieła rec.) s. 211
"Conrad i technika powieści : efekt ogólny", Madox Ford Ford, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Madox Ford Ford (aut. dzieła rec.) s. 227