Znaleziono 9 artykułów

Włodzimierz Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola przysłów i porzekadeł polskich, a także cytatów i aluzji w prozie narracyjnej Zofii Romanowiczowej Włodzimierz Wójcik s. 61-74
Karol Kuryluk : redaktor "Sygnałów" i "Odrodzenia" Włodzimierz Wójcik s. 69-75
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Zofia Nałkowska o >>wielkiej sprawie<<", Włodzimierz Wójcik [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 179
"Zofia Nałkowska o mitach politycznych II Rzeczypospolitej", Włodzimierz Wójcik, Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 229
Problematyka obcości i wyobcowania we wczesnej twórczości Zofii Nałkowskiej Włodzimierz Wójcik s. 231-245
"Maska Konrada i Króla-Ducha. W kręgu mitów niepodległościowych", Włodzimierz Wójcik [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 292
Praca Nałkowskiej nad powieściami w świetle "Dzienników" Włodzimierz Wójcik s. 555-576
"Nadzieje i złudzenia. Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej", Włodzimierz Wójcik, Katowice 1968 : [recenzja] Andrzej Garlicki Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 769-772