Znaleziono 4 artykuły

Bohdan Królikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Wśród Sarmatów: Radziwiłłowie i pamiętnikarze", Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Andrzej Korytko Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze" Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Ułańskie lato : od Krechowiec do Komarowa", Bohdan Królikowski, Lublin 1999 : [recenzja] Marek Dutkiewicz Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 431-432