Znaleziono 78 artykułów

Jan Błoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ja, wędrujący sen Jan Błoński s. 1-6
Ofiarny kozioł i koń trojański Jan Błoński s. 1-7
Po co "Teksty"? Jan Błoński s. 1-6
Strzykawka Gombrowicza Jan Błoński s. 1-7
Dywagacje o Słowackim Jan Błoński s. 1-7
Krytyka na cenzurowanym Jan Błoński s. 1-6
Krytyk w dolinie Jozafata Jan Błoński s. 1-3
Romans z tekstem Jan Błoński s. 1-8
W poszukiwaniu arcydzieła Jan Błoński s. 1-7
Poeta ruchu Jan Błoński s. 3-31
Bezładne rozważania starego krytyka, który zastanawia się, jak napisałby historię prozy polskiej w latach istnienia Polski Ludowej Jan Błoński s. 5-24
Rozbieranie Józia Jan Błoński s. 5-21
Le Sarmatisme de Gombrowicz Jan Błoński Krzysztof Błoński (tłum.) s. 7-24
Villes Jan Błoński Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 7-15
Witkacy a świat zachodni Jan Błoński s. 10-41
Le théâtre de Witkiewicz: une forme de la Forme Jan Błoński Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 13-43
Epifanie Miłosza Jan Błoński s. 27-51
Znaki, teatr, świętość Jan Błoński s. 27-43
Rola Matki Boskiej w świetle nauk o rzeczach ostatecznych Jacka Liberiusza Jan Błoński s. 31-41
Le Baroque et la malédiction du mouvement : sur la poésie de Mikołaj Sęp Szarzyński Jan Błoński Lucjan Grobelak (tłum.) s. 37-72
I cóż dalej, dziwna monado? : Witkacy u progu niepodległości Jan Błoński s. 39-51
Mrożka droga do komedii Jan Błoński s. 44-64
Estetyka Witkacego : kilka uwag Jan Błoński s. 45-53
Les temoignages et les styles de réception Michał Głowiński Jan Błoński (tłum.) s. 45-63
"Teksty" Jan Błoński s. 57-61
Jedna, dwie czy jedna w drugiej? Jan Błoński s. 61-70
Qui es-tu? Jan Błoński Yolande Lamy Grumm (tłum.) s. 63-87
Stygnący popiół Jan Błoński s. 73-80
Witkacy i rewolucja Jan Błoński s. 79-94
Miasta Jan Błoński s. 80-89
"Krytyk w dolinie Józafata", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 100
Mrożek filozof : próba interpretacji fantastyki współczesnej Jan Błoński s. 101-111
O Mrożku inaczej Jan Błoński s. 102-105
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Les messages oraux contemporains : problèmes choisis Roch Sulima Jan Błoński (tłum.) s. 109-132
Na turniach intertekstualności Jan Błoński s. 113-118
"Witkacy a świat zachodni", Jan Błoński, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 116
Gombrowicz a ethos szlachecki Jan Błoński s. 117-136
Podpalenie Arkadii Jan Błoński s. 122-131
Prawdziwa szkoła krytyk się nie boi (II) : głos złytoptaka Jan Błoński s. 123-127
"Znaki, teatr, świętość", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 123
"Dramat i przestrzeń", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 129
"Bergson a program poetycki Leśmiana", Jan Błoński, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 136
"Doświadczenie dekadencji w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Miasta", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Dziesięciolecie manifestu. Przyczynek do badań nad terminologią literacką", Jan Błoński, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 145
Prorok Gombrowicz Jan Błoński Dominik de Roux (aut. dzieła rec.) Jacques Volle (aut. dzieła rec.) s. 148-152
"Romans z tekstem", Jan Błoński, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 149
Korzenie trzeba zapuszczać nie w piasku i nie w skale Jan Błoński Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 154-159
Piekła Borowskiego Jan Błoński Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Mrożek filozof. Próba interpretacji fantastyki współczesnej", Jan Błoński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Gombrowicz a ethos szlachecki", Jan błoński, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 168
"Trzy apokalipsy w jednej", Jan Błoński, "Twórczość" nr 10 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Forma, śmiech i rzeczy ostateczne : studia o Gombrowiczu", Jan Błoński, wydanie 1, Kraków 1994 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 179-190
Uparte trwanie baroku Jan Błoński s. 183-189
"Aktualność i trwałość", Jan Błoński, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 185
"O problematyce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Stygnący popiół", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 201
"O Gombrowiczu", Jan Błoński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 203
"Strategia Diogenesa", Jan Błoński, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Strzykawka Gombrowicza", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"O >>Traktacie poetyckim<<", Jan Błoński, "Twórczość" nr 12 (1983): [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 220
"Mędrak, cham i co z tego wynikło. (2)", Jan Błoński, "Dialog" nr 3 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Wyspiański wielokrotnie", Jan Bloński, oprac. i red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, wykł. z jęz. fr. przeł. Janina Błonska i Krzysztof Błoński, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Janina Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Błoński (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Dwugłos o Witkiewiczach", Tomasz Burek, Jan Błoński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 239
Między buntem a ucieczką : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza Jan Błoński s. 245-257
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Mrożka droga do komedii", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 263
Teoria dramatu poetyckiego Gastona Bachelarda Jan Błoński s. 310-318
Obowiązki poety Jan Błoński s. 324-326
Myśli o języku Michał Głowiński Paul Valèry Jan Błoński (tłum.) s. 325-337
"Po >>Tangu<<", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 346
">>Tango<< i dramaturgia modeli", Jan Błoński, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 348
Literatura współczesna : stan badań i perspektywy badawcze Jan Błoński s. 376-385
"Kilka myśli co nie nowe", Jan Błoński, Kraków 1985 : [recenzja] Jerzy Madejski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"Odmarsz", Jan Błoński, Kraków 1978 : [recenzja] Jacek Brzozowski Jan Błoński s. 431-439
Poezja K. I. Gałczyńskiego (1945-1953) Jan Błoński s. 504-544
"En marge d'un problème actuel: „Maniérisme” ou baroque à la fin du XVIème siècle. Le cas de Mikołaj Sęp Szarzyński", Claude Backvis, „Annuaire de L'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves”, tome XVII (1963-1965), Bruxelles 1966, s. 149-220 + nadbitka : [recenzja] Jan Błoński Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 567-575
"Proszę o głos", Zygmunt Niedźwiecki, przedmowę napisał Jan Błoński, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. XXVII, 1 nlb., 362, 2 nlb. : [recenzja] Irena Maciejewska Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Niedźwiecki (aut. dzieła rec.) s. 596-601