Znaleziono 11 artykułów

Zdzisław Piasecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Witkiewicz i Sygietyński. Dzieje ich przyjaźni i współpracy literackiej", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Wędrowiec<< z lat 1884-1887. (Z dziejów powstania, działalności i upadku pisma w świetle wspomnień i nie wydanych listów Stanisława Witkiewicza)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" Seria A, Filologia Polska XIV, Opole 1976 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Juwenilia literackie Stanisława Witkiewicza", Zdzisław Piasecki, Opole 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Zainteresowanie ludem góralskim i jego kulturą umysłową w literaturze polskiej czasów Staszica i Goszczyńskiego", Zdzisław Piasecki, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 227
"Jeden z najpierwszych w narodzie. (S.Witkiewicz w sądach sobie współczesnych)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Nad rękopisem wspomnień o Józefie Karolu Potockim", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Współtwórca Młodej Polski tatrzańskiej. Garść uwag nie tylko o Wacławie Rolicz-Liederze", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 261
"Recepcja pisarstwa Stanisława Witkiewicza (po 1945 r.)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska, z.21 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Ród ludzi niespokojnych, szlachetnych, nierzadko wspaniałych", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVII, Opole 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 295
"Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie - prawda historyczna, folklor i literatura polska", Zdzisław Piasecki, Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie, ss. 348 + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Teresa Komorowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 380-384