Znaleziono 15 artykułów

Andrzej Werner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Brzozowski - krytyk i powieściopisarz? Andrzej Werner s. 27-40
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
Prawda jest mniejszym złem Andrzej Werner s. 106-112
Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie? Stanisław Bereś Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 119-128
"Tadeusz Borowski- fenomenologia systemu", Andrzej Werner, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Andrzej Werner Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 134
Piekła Borowskiego Jan Błoński Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Brzozowski - krytyk i powieściopisarz?", Andrzej Werner, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 166
"Zwyczajna Apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", Andrzej Werner, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Werner Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 224
"Wysoko: nie na palcach : o pisarstwie Jana Józefa Szczepańskieg", Andrzej Werner, indeks: Anita Kasperek, Krakow 2003 : [recenzja] Sławomir Buryła Anita Kasperek (aut. dzieła rec.) Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Świadomość kryzysu a kryzys świadomości : (o esejach Czesława Miłosza) Andrzej Werner s. 269-286
"Iwaszkiewicza przygody z filmem", Andrzej Werner, "Dialog" nr 12 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 275
"Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", Andrzej Werner, Warszawa 1971, «Czytelnik», ss. 230, 2 nlb. : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 331-338
"Świadomość kryzysu a kryzys świadomości. (O esejach Czesława Miłosza)", Andrzej Werner, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 393
O pojęciu alienacji w badaniach literakich Andrzej Werner s. 435-469