Znaleziono 12 artykułów

Tomasz Lewandowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
O podręczniku "Młoda Polska" z r. 1991 nie tylko polemicznie Tomasz Lewandowski s. 83-90
Sztuka syntezy Tomasz Lewandowski s. 97-104
Intensywizm - zapomniany program modernistyczny Tomasz Lewandowski s. 117-125
Jarosław Maciejewski Tomasz Lewandowski s. 140-144
"Autoportret Stanisławy Przybyszewskiej w listach ukryty", Tomasz Lewandowski, "Twórczość" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Intensywizm-zapomniany program modernistyczny", Tomasz Lewandowski, "Teksty" nr 1 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 192
Lewandowskiego potyczki młodopolskie Agnieszka Rozpłochowska-Boniatowska Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szkudlarska (aut. dzieła rec.) s. 194-200
"Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie", Ryszard Nycz, Wrocław 1997 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 198-208
"Wyspiański wielokrotnie", Jan Bloński, oprac. i red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, wykł. z jęz. fr. przeł. Janina Błonska i Krzysztof Błoński, Kraków 2007 : [recenzja] Tomasz Lewandowski Mateusz Borowski (aut. dzieła rec.) Janina Błońska (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Błoński (aut. dzieła rec.) Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Dramat intelektu. Biografia literacka Stanisławy Przybyszewskiej", Tomasz Lewandowski, Gdańsk 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Cezary Jellenta, estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880-1914", Tomasz Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Rozprawy Literackie, t. 9, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, z prac Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, ss. 246 : [recenzja] Józef M. Dynak Tomasz Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 299-307