Znaleziono 7 artykułów

Janusz Barczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Stanisław Barańczak Janusz Barczyński Marian Borecki Wincenty Cesluk-Grajewski Jerzy Jastrzębski Tomasz Lewandowski Zofia Mitosek Magdalena Nowotna-Szybistowa Elżbieta Rzewuska Czesław Samojlik Jadwiga Sawicka-Mandalian Zofia Szmytrowska-Adamczykowa Jacek Tarczałowicz Alicja Wysokińska Zdzisław Śliwka Piotr Świerc s. 15-55
"Z zagadnień dyskursywności narracji", Janusz Barczyński, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literacki" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Ewa Rodé Janusz Barczyński (aut. dzieła rec.) s. 139
Sismondi i Mickiewicz, czyli historia nie objętej katedry Sven Stelling-Michaud Janusz Barczyński (tłum.) s. 173-181
Od lingwistyki do semiotycznej teorii sztuki Janusz Barczyński Jan Mukařovský (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Warunki i ograniczenia autobiografii Georges Gusdorf Janusz Barczyński (tłum.) s. 261-278
Jan Trzynadlowski (29 grudnia 1912 - 18 maja 1995) Janusz Barczyński Bogdan Pięczka s. 261-265
Estetyka rokoka Philippe Minguet Janusz Barczyński (tłum.) s. 391-414