Znaleziono 7 artykułów

Ewa Rodé

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z zagadnień dyskursywności narracji", Janusz Barczyński, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literacki" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Ewa Rodé Janusz Barczyński (aut. dzieła rec.) s. 139
"Związki filmu z literaturą albo spór o metodę i użytkowanie wiedzy", Janusz Skwara, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Janusz Skwara (aut. dzieła rec.) s. 141
"Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego. (Uwagi hermeneutyczne-porównania-analizy)", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Notatki o poezji i krytyce", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Rodé Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Gawędy skalnego Podhala.(Antologia)", Wybór i oprac.: Włodzimierz Wnuk, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Rodé s. 203
"Stanisławski a Grotowski. (Z problemów tradycji Teatru Laboratorium)", Maria Berwid-Osińska, Zbigniew, Osiński, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Maria Berwid-Osińska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 205
"O tendencjach rozwojowych poezji społecznie zaangażowanej", Leszek Szaruga, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 223