Znaleziono 16 artykułów

Zbigniew Osiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium Zbigniew Osiński s. 33-47
Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku Zbigniew Osiński s. 59-72
O Grotowskim w cudzysłowie Andrzej Tadeusz Kijowski Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium", Zbigniew Osiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 160
Zbigniewa Osińskiego widzenie teatru Jan Ciechowicz Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 164-169
"Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym", Zbigniew Osiński, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 175
O Mieczysławie Limanowskim "Pamiętnik Teatralny", R. 39, z. 1-2 (1990) : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Leopold Kilanowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej" 1996-1999 Józef Piłatowicz Zbigniew Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 195-204
"Człowiek i jego kondycja", Zbigniew Osiński, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Stanisławski a Grotowski. (Z problemów tradycji Teatru Laboratorium)", Maria Berwid-Osińska, Zbigniew, Osiński, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Maria Berwid-Osińska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 205
"Leon Chwistek jako teoretyk awangardowego teatru", Zbigniew Osiński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 209
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944—1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 211-219
Janusz Jędrzejewicz o wychowaniu Zbigniew Osiński s. 249-268
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 293-300
Postawy nauczycieli Lubelszczyzny wobec władzy i ustroju w latach 1957–1989 Zbigniew Osiński s. 303-323
Ideologia w obowiązkach nauczycieli szkół podstawowych w Polsce w latach 1944-1956 Zbigniew Osiński s. 483-499
    Zacytuj
  • Udostępnij