Znaleziono 42 artykuły

Wiesław Charczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1658-2013 : próba zarysu Wiesław Charczuk s. 7-40
Ewolucje strukturalne w podlaskiej komendzie NSZ lipiec 1945 - październik 1947 Wiesław Charczuk s. 71-79
Fakty i mity w akcji zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberabteilen „SF-Zug Nr 82” pod Borkami Kosami 29 lutego 1944 roku Wiesław Charczuk s. 79-90
Funkcjonowanie kół PPR przy więzieniu Mokotów w Warszawie (1946–1948) Wiesław Charczuk s. 87-103
Początki kształtowania się obozu narodowego w Siedleckiem Wiesław Charczuk s. 89-94
Walka Narodowych Sił Zbrojnych przeciwko władzy komunistycznej w powiecie węgrowskim w laatch 1944-1950 Wiesław Charczuk s. 91-99
Losy podziemia antykomunistycznego na południowym Podlasiu (1944-1948) Wiesław Charczuk s. 97-125
Działalność zbrojna „żołnierzy wyklętych” przeciwko władzy komunistycznej na terenie Gminy Zbuczyn w latach 1944-1956 Wiesław Charczuk s. 107-126
Pomoc oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza dla Powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku Wiesław Charczuk s. 121-140
Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach : sierpień 1944 czerwiec 1945 Wiesław Charczuk s. 131-144
„Bogu na chwałę : ludziom na pożytek” : dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie w latach 1916-2006 Wiesław Charczuk s. 134-149
Działalność konspiracyna Obozu Narodowego w Siedlcach w okresie okupacji hitlerowskiej (139-1944) Wiesław Charczuk s. 139-149
"Milicja Obywatelska 1944-1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy", Piotr Majer, Olsztyn 2004 : [recenzja] Wiesław Charczuk Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 141-147
Działalność Koła PPR przy Głównym Urzędzie Cenzury MBP 1945–1947 Wiesław Charczuk s. 151-162
O Stronnictwie Narodowym raz jeszcze! Wiesław Charczuk Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 152-157
Zbrodnia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dokonana na członkach podziemia niepodległościowego w Siedlcach 12/13 kwietnia 1945 r. Wiesław Charczuk s. 153-162
Akcja Narodowych Sił Zbrojnych na więzienie w Siedlcach 12 marca 1944 roku Wiesław Charczuk s. 167-173
Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 Wiesław Charczuk s. 167-173
"Formacje zbrojne Obozu Narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939-1947", Wiesław Charczuk, Siedlce 2003 : [recenzja] Arkadiusz Indraszczyk Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 171-175
O akcji zbrojnej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie z 5 lutego 1946 roku Wiesław Charczuk Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 173-182
"Tajna oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939–1944”, Grażyna Korneć, Siedlce 2006 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944—1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 211-219
Struktura i pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1947 Wiesław Charczuk s. 215-226
Spółdzielczość na terenie powiatu siedleckiego w latach 1907-1944 Wiesław Charczuk s. 237-261
Książki o stosunkach polsko-radzieckich w latach 1944-1965 Wiesław Charczuk Andrzej Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 249-257
"Najpierw popili sobie w urzędzie…. Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku", Wiesław Charczuk, Siedlce 2011 : [recenzja] Paweł Borek Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Inspektor Puławski ZWZ Wiesław Charczuk Zbigniew Gnat-Wieteska (aut. dzieła rec.) s. 258-260
„Jeśli chodzi o sprawę polską (...). Rozwiążemy je tak, jak Hitler sprawę żydowską. Chyba, że usuną się sami”, Kraków 2011 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grzegorz Motyka (aut. dzieła rec.) s. 269-284
"Uroczysko Baran : w kręgu zbrodni : materiały sesyjne", Kąkolewnica 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 280-286
"Władze komunistyczne wobec opozycji na Południowym Podlasiu w latach 1944-1947", Dariusz Smolarek, Siedlce 2005 : [recenzja] Wiesław Charczuk Dariusz Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat siedleckiej Straży Pożarnej 1877-2007", Andrzej Celiński, Rafał Dmowski, Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Andrzej Celiński (aut. dzieła rec.) Rafał Dmowski (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989", Zbigniew Osiński, Lublin 2013 : [recenzja] Wiesław Charczuk Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 293-300
"Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916-2006)", Wiesław Charczuk, Siedlce 2010 : [recenzja] Dariusz Magier Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Ochotnicze Straże Pożarne południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość", R. Dmowski, A. Kołodziejczyk, Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk R. Dmowski (aut. dzieła rec.) A. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Z. Todorski (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Nihil novi" w sprawie dziejów obozu narodowego na południowym Podlasiu Wiesław Charczuk Arkadiusz Kołodziejczyk M. Bechta (aut. dzieła rec.) s. 328-339
Artykuł recenzyjny: Mariusz Bechta, "Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia >>Wolność i Niezawisłość<< w Parczewie 5 lutego 1946 r.", Poznań 2014, Wydawnictwo Zysk i S-ka, ss. 512 Wiesław Charczuk Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 329-338
"Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947", Mirosław Piotrowski, Lublin 2009 : [recenzja] Wiesław Charczuk Mirosław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Chronić i kontrolować UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956)", Jacek Witold Wołoszyn, Warszawa 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Jacek Witold Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 336-344
"Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 – czerwiec 1945)", Wiesław Charczuk, [b.m.] 2007 : [recenzja] Andrzej Jaremek Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 338-341
"Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy", Piotr Majer, Olsztyn 2004 : [recenzja] Wiesław Charczuk Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL", Sławomir Cenckiewicz, Kraków 2005 : [recenzja] Wiesław Charczuk Sławomir Cenckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 437-445