Znaleziono 7 artykułów

Eugeniusz Tyrkiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pojęcie ciepła w rozwoju historycznym", Bohdan Stefanowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel Bohdan Stefanowski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Termodynamika stopów w rozwoju historycznym (geneza, współczesne możliwości poznawcze, perspektywy rozwojowe)", Eugeniusz Tyrkiel, Wrocław 1969 : [recenzja] Kornel Wesołowski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej" 1996-1999 Józef Piłatowicz Zbigniew Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 195-204
"Tworcy nauki o mietalle. Oczerki o tworczestwie otieczestwiennych uczonych - mietałłurgow i mietałłowiedow", A. S. Fiodorow, Moskwa 1969 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel A. S. Fiodorow (aut. dzieła rec.) s. 374-380
"Wykres żelazo-węgiel w rozwoju historycznym", Eugeniusz Tyrkiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Tiermodinamika i istorija jejo razwitija", A. S. Jastrżembskij, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel A. S. Jastrżembskij (aut. dzieła rec.) s. 690-693
"Istorija razwitija diagrammy żelezo-uglerod", Eugeniusz Tyrkiel, Moskwa 1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 832-833