Znaleziono 20 artykułów

Andrzej Korytko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac prof. Henryka Zinsa Andrzej Korytko s. 23-32
Rzeczpospolita i państwa Europy Wschodniej wobec wojny trzydziestoletniej (do 1635r.)– : rekonesans Andrzej Korytko s. 27-39
Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach w 1635 roku Andrzej Korytko s. 65-81
Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainie Andrzej Korytko s. 71-77
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy Andrzej Korytko s. 97-105
"Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter brevväxling", Stockholm 2007 : [recenzja] Andrzej Korytko s. 207-209
"Wśród Sarmatów: Radziwiłłowie i pamiętnikarze", Bohdan Królikowski, Lublin 2000 : [recenzja] Andrzej Korytko Bohdan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje, 1573-1674", Jan Dzięgielewski, Pułtusk 2003 : [recenzja] Andrzej Korytko Jan Dzięgielewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Olivares, Wazowie i Bałtyk: Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Korytko Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej: opinie i stanowiska szlachty polskiej (1618-1635)", Radosław Lolo, Pułtusk 2004 : [recenzja] Andrzej Korytko Radosław Lolo (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"W obliczu >>nagłych potrzeb<< Rzeczypospolitej: sejmy ekstraordynacyjne za panowania Władysława IV Wazy", Przemysław Paradowski, Toruń 2005 : [recenzja] Andrzej Korytko Przemysław Paradowski (aut. dzieła rec.) s. 340-344
"Pierwszy sejm z 1637 roku", Robert Kołodziej, Toruń 2004 : [recenzja] Andrzej Korytko Robert Kołodziej (aut. dzieła rec.) s. 410-414
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polsko-ukraińska współpraca naukowa na przykładzie działań olsztyńskiego środowiska historycznego Andrzej Korytko s. 411-418
"Lützen 1632: apogeum wojny trzydziestoletniej", Richard Brzezinski, Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej Korytko Richard Brzezinski (aut. dzieła rec.) s. 438-439
"Pamiętniki 1648 – 1697", Stanisław Zygmunt Druszkiewicz, Siedlce 2001 : [recenzja] Andrzej Korytko Stanisław Zygmunt Druszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 451-454
Polityka obcych państw i rządów wobec Polakó mieszkających na wschodzie (XIX-XX w.), cz.I: Mrągowo 16-18 września 2005 roku, Polacy na Ukrainie w XIX-XX wieku: w 80. rocznicę powstania i 70. rocznicę rozwiązania Marchlewszczyzny, cz.II: Chmielnicki 28-29 października 2005 roku Andrzej Korytko Izabela Socka s. 454-458
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polacy na Wołyniu: międzynarodowa konferencja naukowa, Żytomierz 18-19 października 2003 roku Andrzej Korytko s. 497-501
Ziemie pruskie we wspomnieniach sekretarza angielskiej misji dyplomatycznej Johna Fowlera z 1635 roku Andrzej Korytko s. 507-511
"Biała Cerkiew 23-25 IX 1651", Marcin Domagała, Zabrze 2007 : [recenzja] Marcin Domagała Andrzej Korytko s. 526-529
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 2004-2006 Andrzej Korytko s. 587-595