Znaleziono 4 artykuły

Ryszard Skowron

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 157-174
„Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632”, Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Anna Kalinowska Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Olivares, Wazowie i Bałtyk: Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Korytko Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 272-275
"Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648", Ryszard Skowron, Kraków 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 290-309