Znaleziono 10 artykułów

Maciej Potępa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pluralizm, kultura wiedzy, transkulturowość i prawo = Pluralism, Culture-Knowledge and Law Hans Jörg Sandkühler Maciej Potępa (tłum.) s. 7-28
Wprowadzenie do teologii młodego Schleiermachera Maciej Potępa s. 101-150
Schleiermacher a Schelling : dwie idee transcendentalizmu Maciej Potępa s. 103-123
Obraz człowieka w filozofii Schleiermachera Maciej Potępa s. 113-132
Słowo wstępne do dyskusji nad książką "Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl, Heidegger, Gadamer, Jaspers" Maciej Potępa s. 165-175
Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej Paweł Dybel Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 225-230
Przedmiot sporu a podmiot Zbigniew Zwoliński Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 239-250
Odpowiedź na zarzuty Maciej Potępa s. 249-259
Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego Jaromir Brejdak Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Spór o Herdera Monika Murawska Marion Heinz (aut. dzieła rec.) Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 274-280