Znaleziono 9 artykułów

Jaromir Brejdak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hermeneutyka czasu - "to chronos legethai pollachos" Jaromir Brejdak s. 24-33
Majeutyczny autoportret – obraz człowieka w hermeneutycznej praksis Kierkegaarda Jaromir Brejdak s. 87-111
Miejsce Boga w filozofii Maksa Schelera Jaromir Brejdak Maria M. Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Philosophia crucis : studia Heideggera nad Apostołem Pawłem Jaromir Brejdak s. 125-152
Między radykalnym doświadczeniem egzystencji a radykalną polityką Mikołaj Ratajczak Jaromir Brejdak (aut. dzieła rec.) s. 146-151
Zaratustra, adwersarz czy uczeń Jezusa? Porównanie obydwu przesłań Jaromir Brejdak s. 157-172
Max Scheler, "Martin Heidegger - de homine" Jaromir Brejdak s. 199-206
Człowiek kosmiczny Jaromir Brejdak Jan H. Nota s. 223-227
Życie jako przedmiot namysłu filozoficznego Jaromir Brejdak Maciej Potępa (aut. dzieła rec.) s. 251-256