Znaleziono 111 artykułów

Edward Balcerzan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peiper o "Solidarności" Edward Balcerzan s. 1-4
"A capite ad calcem" Edward Balcerzan s. 1-7
Wierszoszkicotwórcy Edward Balcerzan s. 1-6
"l ty zostaniesz strukturalistą" Edward Balcerzan s. 1-8
Kręgi wtajemniczenia Edward Balcerzan s. 1-7
Strategie i czytelnicy Edward Balcerzan s. 1-16
Polak, poeta, Miłosz Edward Balcerzan s. 1-3
Małgorzata Braunek i Claude Lévi-Strauss Edward Balcerzan s. 1-8
Estetyka: czwarta część semiologii (2) Edward Balcerzan s. 1-7
Harfa poety Edward Balcerzan s. 1-8
Estetyka: czwarta część semiologii (1) Edward Balcerzan s. 1-10
Zmiana stanu Edward Balcerzan s. 1-6
Paradoks o czytelniku Edward Balcerzan s. 1-10
"Trudna rzecz jest jeden język drugim językiem dostatecznie wyrznąć" Edward Balcerzan s. 1-7
Polonisto, kim jesteś? Edward Balcerzan s. 1-6
Badacz i jego prześmiewca Edward Balcerzan s. 2-8
Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich Edward Balcerzan s. 3-7
Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni Edward Balcerzan s. 3-17
Niewyrażalne czy nie wyrażone? Edward Balcerzan s. 5-19
Jak starzeje się literaturoznawstwo? : Siedem odpowiedzi na (pod)chwytliwe pytanie Edward Balcerzan s. 5-21
Poezja polska XX wieku : nieoczekiwane zmiany miejsc Edward Balcerzan s. 5-26
A Few Preliminary Remarks Edward Balcerzan Jan Patrick Lee (tłum.) s. 7-13
Poetic translation and the system of literary culture Edward Balcerzan Paul Coates (tłum.) s. 7-22
W stronę genologii multimedialnej Edward Balcerzan s. 7-24
Jedno- oraz dwu(wielo)języczność literackich "światów" Edward Balcerzan s. 9-20
Koncert poetycki Edward Balcerzan s. 9-26
Poezja jako semiotyka sztuki Edward Balcerzan s. 11-38
Granice literatury, granice historii, granice granic Edward Balcerzan s. 11-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sześć początków Edward Balcerzan s. 19-26
Przyboś metafizyczny Edward Balcerzan s. 20-34
Dokończenie Edward Balcerzan s. 23-43
Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76) Edward Balcerzan s. 25-45
W szkole świata Edward Balcerzan s. 30-44
Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa Edward Balcerzan s. 32-45
  Zacytuj
 • Udostępnij
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edward Balcerzan s. 35-45
Metafora a interpretacja Edward Balcerzan s. 37-59
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu Edward Balcerzan s. 41-48
Metafory, które "wiedzą", czym jest tłumaczenie Edward Balcerzan s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bohaterowie poezji naszych czasów Edward Balcerzan s. 41-61
Opis, analiza, interpretacja - w badaniach nad polską poezją współczesną Edward Balcerzan s. 44-62
Metaphor and Interpretation Edward Balcerzan Zygmunt Nierada (tłum.) s. 69-87
Post Edward Balcerzan s. 76-83
Pamiętajcie o obrazach Edward Balcerzan s. 85-91
Stanisław Furmanik (20 VI 1896 - 11 V 1972) Edward Balcerzan s. 87-89
Balcerzan jako strateg i ideolog Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 91-100
Dwa teksty semiologiczne : o pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich Jurij M. Lotman Edward Balcerzan (tłum.) Maria R. Mayenowa (tłum.) s. 93-113
Poezja jako rzecz wyobraźni : z dziejów pewnej ideologii artystycznej Edward Balcerzan s. 95-121
"Osamotnienie autora", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 3 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 95
Poezja wobec wojny : strategia uczestnika Edward Balcerzan s. 97-130
"Metafora a interpretacja", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 100
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
"Tłumacze i tłumaczenia", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 5 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 108
Jak żyć w "świecie teoretycznym"? Edward Balcerzan s. 108-114
"Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie", Edward Balcerzan, Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 110
Strategia agitatora Edward Balcerzan s. 116-139
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1972 : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
"Liryka jako subiektywny obraz świata i przezyć poety", Edward Balcerzan, "Nurt", nr 11 (1970) : recenzja] Ewa Szary Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
Nic - oprócz ludzi Edward Balcerzan s. 119-127
Tradycja pogromców tradycji Edward Balcerzan s. 121-126
"Poezja jako semiotyka sztuki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 121
"Opis, analiza, interpretacja- w badaniach nad polską poezją współczesną", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 123
"Koncert poetycki", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 136
What is Polish language to the translator? Edward Balcerzan Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 139-141
"Granice autonomii", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 8 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 140
"Strategia korespondenta", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 143
"Notka o katastrofizmie", Edward Balcerzan, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 147
Wojciech Wyskiel (1948-1989) Edward Balcerzan s. 155-157
Pisarze polscy o sztuce przekładu s. 155-161
"Poeta wobec współczesności", Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert, Jacek Łukasiewicz, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Dokończenie", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
Poletko pana Balcerzana Magdalena Lubelska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Poezja wobec wojny: strategia uczestnika", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
"Stara piosenka krwi. O poezji Andrzeja Bursy", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 163
"Biografia jako język", Edward Balcerzan [w:] "Biografia - geografia - kultura literacka", Wrocław 1975 : [recenzja] Edward Balcerzan Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) P. Graff (tłum.) s. 163-165
"Gra znaczeń" współczesności Ryszard Kazimierz Przybylski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 164-167
"Strategia agitatora", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 5 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 165
"Przestrzenie tekstu a teksty przestrzeni", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz", Edward Balcerzan, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
Znachorstwo jako krytyka Edward Balcerzan s. 170-173
Ze wszystkich stron słowa Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Łódeczka Edward Balcerzan s. 176-180
"Lata siedemdziesiąte. Almanach najmłodszej poezji Wielkopolski", Edward Balcerzan, Poznań 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 177
"Polaryzacje sztuki poetyckiej", Edward Balcerzan, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1974) : [recenzja] T. W. Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 179
"Bohaterowie poezji naszych czasów", Edward Balcerzan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 181
"Strategie i czytelnicy", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poezja jako >>rzecz wyobraźni<<. Z dziejów pewnej ideologii artystycznej", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 182
"Estetyka: czwarta część semiologii (1)", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 189
"Nic-oprócz ludzi", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 197
Późna przyjaźń : pamięci Andrzeja Litworni (1943-2006) Edward Balcerzan s. 202-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kim jest badacz literatury współczesnej", Edward Balcerzan, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 208
Czwarty epizod Edward Balcerzan s. 209-215
"Jak opracować syntezę artystycznych problemów poezji polskiej (po 1939 roku)?", Edward Balcerzan, [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 209
"Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении", komitet redakcyjny: Г. Л. Абрамович, Н. К. Гей, В. В. Ермилов, М. С. Кургинян, Я. Е. Эльсберг, tom 1: "Образ, метод, характер", Москва 1962, Издательство Академии Наук СССР, s. 450, 2 nlb; tom 2: "Роды и жанры литературы", Москва 1964, Издательство «Наука», s. 484, 2 nlb.; tom 3: "Стиль, произведение, литературное развитие", Москва 1965, Издательство «Наука», s. 502, 2 nlb. : [recenzja] Edward Balcerzan Г. Л. Абрамович (aut. dzieła rec.) Н. К. Гей (aut. dzieła rec.) В. В. Ермилов (aut. dzieła rec.) М. С. Кургинян (aut. dzieła rec.) Я. Е. Эльсберг (aut. dzieła rec.) s. 217-230
Zadeptanym tropem literackości Piotr Michałowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 236-246
"Tradycja pogromców tradycji", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (197) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 237
"Poezja polska w latach 1939-1965. Cz.2: Ideologie artystyczne", Edward Balcerzan, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 242
Wspomnienie o Januszu Sławińskim (15 marca 1934-1 listopada 2014) Edward Balcerzan s. 245-246
"Liryka polska. Interpretacje", pod redakcją Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 436 : [recenzja] Edward Balcerzan Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 280-289
Religijne i metafizyczne horyzonty polskiej liryki Edward Balcerzan s. 280-294
"Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 316
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu", Edward Balcerzan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XI, komitet redakcyjny: Maria Renata Mayenowa, Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Maria Janion Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 341-346
"Preklad a výraz", Anton Popovič, Bratislava 1968, Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, ss. 250, 2 nlb., streszczenie w języku angielskim, s. 223-232 : [recenzja] Edward Balcerzan Anton Popovič (aut. dzieła rec.) s. 346-354
"Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, Paris 1987 : [recenzja] Edward Balcerzan Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
"Poezja polska w latach 1939-1965. Cz.1: Strategie liryczne", Edward Balcerzan, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 357
"Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego", pod red. Edwarda Balcerzana, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Kraskowska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 370-376
"Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej", Edward Balcerzan, Poznań 1872, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 308, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Paszek Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 373-380
"Przekroje i zbliżenia. Rozprawy i szkice historycznoliterackie", Henryk Markiewicz, indeks zestawiła Krystyna Kurmanowa, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 400 : [recenzja] Edward Balcerzan Krystyna Kurmanowa (aut. dzieła rec.) Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 378-388
"Pisarze polscy o sztuce przekładu : 1440-1974 : antologia", teksty wybrał oraz wstęp i komentarze napisał Edward Balcerzan, przy wyborze tekstów współpracowały Anna Jelec-Legeżyńska i Bogumiła Kluth, opracowanie graficzne: Jan Bokiewicz, Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Święch Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Jan Bokiewicz (aut. dzieła rec.) Anna Jelec-Legeżyńska (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kluth (aut. dzieła rec.) s. 394-404
"Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów. Warszawa 1973", praca zbiorowa pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 374 + errata na wklejce : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 400-411
Teoria i krytyka przekładu w Związku Radzieckim Edward Balcerzan s. 651-666