Znaleziono 33 artykuły

Piotr Michałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trudna lekcja kosmogonii : metafizyka Tuwima i fenomenologia Ingardena Piotr Michałowski s. 15-33
Polskie imitacje haiku Piotr Michałowski s. 41-53
"Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa Piotr Michałowski s. 47-67
Co i jak nas przerasta? Piotr Michałowski s. 77-83
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tekst, więzienie, kalejdoskop Piotr Michałowski s. 82-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prywatne i zawodowe okoliczności poezji Piotr Michałowski s. 85-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pewniki wiersza i hipotezy wersologii Piotr Michałowski s. 88-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Korekta świata" : bez korekty Piotr Michałowski s. 93-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gatunki skrócone "oda-woda" i "Sonet zawichostski" Piotr Michałowski s. 93-100
Pustka wokół Ty, czyli ciemna strona wiersza Piotr Michałowski s. 109-118
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poetyka współczesnej fraszki Piotr Michałowski s. 111-123
Bukiet, wiecheć, ikebana : uwagi o kompozycji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima Piotr Michałowski s. 113-131
"Żebym wreszcie powiedzieć mógł..." : portret jednego wiersza z Czesławem Miłoszem w tle Piotr Michałowski s. 113-128
Miniatura poetycka Piotr Michałowski s. 116-135
Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń Piotr Michałowski s. 123-143
Słowo i obraz, czyli interferencje referencji Piotr Michałowski s. 132-137
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prywatne kolekcje w depozycie fikcji : "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima Piotr Michałowski s. 179-195
Pragnienie naukowości Anna Kałuża Piotr Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 190-195
Odpowiedź na ankietę "Tekstów Drugich" Piotr Michałowski s. 201-202
"Józef Czechowicz : od awangardy do nowoczesności", pod red. Jerzego Święcha, Lublin 2004 : [recenzja] Piotr Michałowski Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 214-221
"Z gatunkiem czy bez... : o twórczości Mirona Białoszewskiego", Anna Świrek, Zielona Góra 1997; "„Nibyja” : o poezji Białoszewskiego", Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Lublin 1997; "Ale ja nie Bóg : kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego", Jarosław Fazan, Kraków 1998; "Gramatyka i mistyka : wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego", Jacek Kopciński, Warszawa 1997; "Teatr graficzny Białoszewskiego", Witold Sadowski, pod red. Eugeniusza Czaplejewicza, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Michałowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) Jarosław Fazan (aut. dzieła rec.) Jacek Kopciński (aut. dzieła rec.) Witold Sadowski (aut. dzieła rec.) Małgorzata Łukaszuk-Piekara (aut. dzieła rec.) Anna Świrek (aut. dzieła rec.) s. 215-229
Hiperbola w reklamie i panegiryku Piotr Michałowski s. 219-228
Szceciński Zjazd-widmo i obrzeża socu Piotr Michałowski s. 222-226
Mirosław Lalak (15 sierpnia 1955 - 24 marca 1999) Piotr Michałowski s. 233-239
Poezja jako sztuka niegrzeczności Piotr Michałowski s. 235-247
Zadeptanym tropem literackości Piotr Michałowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 236-246
"Poezji nie pisze się bezkarnie : z teorii i historii tropu poetyckiego", Agata Stankowska, Poznań 2007 : [recenzja] Piotr Michałowski Agata Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 240-247
"Wisława Szymborska - a Stockholm Conference, May 23-24, 2003", ed. Leonard Neuger, Rikard Wennerholm, Stockholm 2006 : [recenzja] Piotr Michałowski Leonard Neuger (aut. dzieła rec.) Rikard Wennerholm (aut. dzieła rec.) s. 241-246
"Presja i ekspresja : Zjazd szczeciński i socrealizm", pod red. Danuty Dąbrowskiej i Piotra Michałowskiego, Szczecin 2002 : [recenzja] Andrzej Niewiadomski Danuta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Piotr Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Przygody z wolnością : uwagi o poezji współćzesnej", Piotr Śliwiński, Kraków 2002 : [recenzja] Piotr Michałowski Piotr Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Słońce - świeci; Razem!" : wiersz pierwszomajowy jako rytuał Piotr Michałowski s. 347-368
Profesor Erazm Kuźma (3 IV 1926 – 21 III 2014) : szkic do portretu nieukończonego Piotr Michałowski s. 419-426
"Amerykanin, Rusek i Polak..." : kawał politycznyw PRL-u w kontekście międzynarodowym Piotr Michałowski s. 461-479