Znaleziono 21 artykułów

Ewa Kraskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Sens "Przygody w nieznanym kraju" Anieli Gruszeckiej Ewa Kraskowska s. 45-67
Niebezpieczne związki : jeszcze raz o prozie Zofii Nałkowskiej Ewa Kraskowska s. 71-91
Translatologia według Balcerzana Ewa Kraskowska s. 79-85
Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu Ewa Kraskowska s. 91-105
Pokolenie T2 Ewa Kraskowska s. 95-98
"W sprawie kobiet - bez zmian" : o pisarstwie Ingi Iwasiów Ewa Kraskowska s. 110-117
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ksiądz Kaingba, mój dziadek Ewa Kraskowska s. 113-118
Kinga Dunin czyta Polskę Ewa Kraskowska s. 117-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ojcowska żałoba Karola Irzykowskiego Ewa Kraskowska s. 127-137
Ziemia odzyskana Ewa Kraskowska Eva Hoffman (aut. dzieła rec.) s. 128-133
"Dlaczego uczysz się polskiego?" Ewa Kraskowska s. 154-159
Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska Ewa Kraskowska s. 211-227
"From „Her” Point of View : Woman's Anti-World in the Poetry of Anna Świrczyńska", Renata Ingbrant, Stockholm 2007 : [recenzja] Ewa Kraskowska Renata Ingbrant (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Regionalny atlas kobiet Ewa Kraskowska Lucyna Marzec Katarzyna Szopa s. 251-256
Zachodnie literaturoznawstwo feministyczne 1969-1988 Ewa Kraskowska Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 255-265
Kilka uwag na temat powieści kobiecej Ewa Kraskowska s. 259-273
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie : na materiale powojennym tłumaczeń poezji A. Puszkina, A. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Kraskowska Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 366-373
"Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego", pod red. Edwarda Balcerzana, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Kraskowska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 370-376
"The Poetic Avant-Garde in Poland 1918-1939", Bogdana Carpenter, Seattle and Washington 1983 : [recenzja] Ewa Kraskowska Bogdana Carpenter (aut. dzieła rec.) s. 376-384
"Elementy przekładoznawstwa ogólnego", Henryk Lebiedziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Kraskowska Henryk Lebiedziński (aut. dzieła rec.) s. 431-436