Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Kossakowska-Jarosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Konferencja popularnonaukowa ku czci Bronisława Koraszewskiego Krystyna Kossakowska-Jarosz s. 145-146
Badania śląskoznawcze : nieobecność kultury masowej Krystyna Kossakowska-Jarosz s. 181-191