Znaleziono 17 artykułów

Hanna Batorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Information literacy i information culture w świetle literatury przedmiotu Hanna Batorowska s. 9-24
Od redakcji Hanna Batorowska s. 9-10
Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym Hanna Batorowska s. 12-30
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Praconicy i użytkownicy szkolnych multimedialnych centrów informacji w Polsce Hanna Batorowska s. 34-51
Biblioteka jako placówka oświaty pozaszkolnej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : nienapisany artykuł Profesora Marcina Drzewieckiego Hanna Batorowska Marcin Drzewiecki s. 41-50
Nauka o informacji (informatologia) z perspektywy nowych wyzwań edukacyjnych Hanna Batorowska s. 73-80
Kultura organizacyjna biblioteki i jej funkcja biblioterapeutyczna Hanna Batorowska s. 80-91
Kultura bezpieczeństwa informacyjnego Hanna Batorowska s. 92-100
"Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura - edukacja - wychowanie informacyjne", Sucha Beskidzka, 17 maja 2013 roku Hanna Batorowska s. 96-99
Trzy konferencje "E-learning wyzwaniem dla bibliotek", Elbląg - Warszawa - Częstochowa (2009-2011) - trzy lata kształtowania świadomości potrzeby nowoczesnego spojrzenia na bibliotekę Hanna Batorowska s. 98-105
"Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji", Hanna Batorowska, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Frączek Hanna Batorowska (aut. dzieła rec.) s. 117-121
Pierwsza Giełda Współpracy bibliotek publicznych i szkolnych, Gliwice, 15 marca 2013 roku Hanna Batorowska s. 120-122
Dwa wykłady Mariusza Jędrzejki o niedoskonałości procesu wychowania i edukacji do mediów Hanna Batorowska Mariusz Jędrzejko (aut. dzieła rec.) s. 130-134
Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji Hanna Batorowska s. 135-143
"Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. Tom 1", pod red. nauk. Hanny Batorowskiej, Kraków 2015 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Hanna Batorowska (aut. dzieła rec.) s. 137-141
Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyspieszenia technologicznego w świetle badań własnych = Processing of Information in the Environment of its Redundancy and Technological Acceleration in the Light of Own Research Hanna Batorowska s. 177-191