Znaleziono 13 artykułów

Katarzyna Janczulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
iędzynarodowy regionalizm, czyli współpraca bibliotek i instytucji kultury w obrębie euroregionów : na przykładzie województwa śląskiego Katarzyna Janczulewicz s. 23-46
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską : Raport z przeprowadzonego badania Katarzyna Janczulewicz s. 83-112
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 4: Indeksy Katarzyna Janczulewicz s. 115-130
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską: materiały do bibliografii : cz. 3: Litwa i Rosja Katarzyna Janczulewicz s. 125-148
"Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. Tom 1", pod red. nauk. Hanny Batorowskiej, Kraków 2015 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Hanna Batorowska (aut. dzieła rec.) s. 137-141
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących Polską: materiały do bibliografii : cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja Katarzyna Janczulewicz s. 137-168
IFLA World Library and Information Congress 83rd IFLA General Conference and Assembly “Libraries. Solidarity. Society” (Wrocław, 19–25 August 2017) Katarzyna Janczulewicz s. 153-165
"Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji : biblioteka w przestrzeni edukacyjnej", red. nauk. Stanisław Skórka, Michał Rogoż, współpr. Ewa Piotrowska, Kraków 2015 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Ewa Piotrowska (aut. dzieła rec.) Michał Rogoż (aut. dzieła rec.) Stanisław Skórka (aut. dzieła rec.) s. 161-167
Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską : materiały do bibliografii : cz.2: Ukraina i Białoruś Katarzyna Janczulewicz s. 163-186
Ogólnopolska konferencja "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie" (Wrocław, 6–7 października 2016 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 187-193
X Konferencja Bałtycka "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem "Zarządzanie jakością Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej" (Gdańsk, 11–13 maja 2016 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 197-206
XI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Multibibliotekarstwo” (Gdańsk, 11–12 maja 2017 r.) Katarzyna Janczulewicz s. 201-208
"Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania", (red.) Stanisław Skórka, Michał Rogoż, Kraków 2016 : [recenzja] Katarzyna Janczulewicz Michał Rogoż (aut. dzieła rec.) Stanisław Skórka (aut. dzieła rec.) s. 221-227