Znaleziono 6 artykułów

Renata Frączek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stare druki w bibliograficznych bazach danych : wybrane aspekty Renata Frączek s. 115-145
"Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji", Hanna Batorowska, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Frączek Hanna Batorowska (aut. dzieła rec.) s. 117-121
"Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy", Ewa Jadwiga Kurkowska, Warszawa 2012 : [recenzja] Renata Frączek Ewa Jadwiga Kurkowska (aut. dzieła rec.) s. 127-129
Konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, Katowice, 23 maja 2017 r. Renata Frączek s. 139-140
Konferencja „Zarządzanie informacją w nauce” (Katowice, 1–2 grudnia 2016 r.) Renata Frączek s. 145-149
XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje – badania naukowe – technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej”, Zakopane, 20–22 września 2017 r. Renata Frączek s. 155-157