Znaleziono 17 artykułów

Anna Krajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Myths and Facts Concerning Labour Costs in Poland Anna Krajewska Stefan Krajewski s. 19-36
    Zacytuj
  • Udostępnij
Witkacego inscenizacje tekstualne Anna Krajewska s. 71-87
Przemiany misji i funkcji uniwersytetu Anna Krajewska s. 89-107
Poezja i olśnienie : o sztukach telewizyjnych Becketta Anna Krajewska s. 101-111
"Milczenie w dramacie", Anna Krajewska, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 125
"Et in comoedia ego" Anna Krajewska s. 127-137
Milczenie w dramacie Anna Krajewska s. 140-152
Współdziałanie nauczycieli akademickich ze studentami w procesie dydaktycznym Anna Krajewska s. 147-167
Koszty pracy w Polsce – mity i fakty Anna Krajewska Stefan Krajewski s. 173-186
"Dramat i teatr absurdu w Polsce", Anna Krajewska, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 224-229
Zróżnicowanie społeczne, szara strefa i podatki w transformujących się gospodarkach Anna Krajewska s. 225-236
">>Et in comoedia ego<<", Anna Krajewska, "Teksty" nr 4 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 265
O sztuce przekładu Anna Krajewska s. 267-277
Is the Minimum Wage Detrimental to the Economy? Anna Krajewska Stefan Krajewski s. 317-330
"Poglądy Jana Rymarkiewicza na >>Pieśń świętojańską o Sobótce<< Jana Kochanowskiego", Anna Krajewska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 340
Etyka i wychowanie w kontekście edukacji Anna Krajewska s. 569-579