Znaleziono 3 artykuły

Elżbieta Gondek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : droga od genezy po rok bieżący (1974-2013) Elżbieta Gondek s. 47-65
"Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918", Elżbieta Gondek, Katowice 1992 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Elżbieta Gondek (aut. dzieła rec.) s. 121-123