Znaleziono 40 artykułów

Jerzy Jarowiecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podziemna prasa ludowa VI Okręgu Rocha (krakowskiego) w latach 1939-1945 Jerzy Jarowiecki s. 35-73
Prasa we Lwowie w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego : (wprowadzenie do tematu) Jerzy Jarowiecki s. 41-56
"Bibliografia polskich czasopism pedagogicznych (do 1979)", Stefan Możdżeń, Kielce 1981 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Julia Musiał Stefan Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 85-90
Powstanie i rozwój czasopism pedagogicznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle tradycji : (zarys problematyki) Jerzy Jarowiecki s. 91-110
"Oblicze ideowo-polityczne >>Gazety Warszawskiej<< i >>Warszawskiego Dziennika Narodowego<< w latach 1918-1939", Urszula Jakubowska, Warszawa-Łódź 1984 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Urszula Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 95-101
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 97-103
"Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli", Juliusz Pollack, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Juliusz Pollack (aut. dzieła rec.) s. 98-102
"Z dziejów Polski XIX i XX wieku : studia i rozprawy", pod red. Józefa Hampla, Kraków 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Józef Hampel (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Studia bibliologiczne". T. 1, "Książka : czytelnik : recepcja", pod. red. Adama Jarosza, Katowice 1983 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Adam Jarosz (aut. dzieła rec.) s. 102-105
"Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945", Mieczysław Adamczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 102-107
"Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Bydgoszczy : studia bibliograficzne" z. 2, 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki s. 103-106
"Prasa lubelska : tradycje i współczesność", pod red. J. Jarowieckiego, J. Myślińskiego, A. Słomkowskiej, Lublin 1986 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej", pod red. F. Filipowicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki F. Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 109-115
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 109-120
"Tarnów : dzieje miasta i regionu". T. 2, "Czasy rozbiorów i Drugiej Rzeczypospolitej", pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Tarnów 1983 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki F. Kiryk (aut. dzieła rec.) Z. Ruta (aut. dzieła rec.) s. 109-114
">>Za drutami<< : pismo polskich jeńców wojennych 1940-1942", Tadeusz Gasztold, Koszalin 1980 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Tadeusz Gasztold (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Z wojny tej, wojny złej...", Władysław Machejek, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Władysław Machejek (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1978 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 118-121
"Prasa dziecięca i młodzieżowa", studia i materialy pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982 : [recenzja] Józef Z. Białek M. Adamczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918", Elżbieta Gondek, Katowice 1992 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Elżbieta Gondek (aut. dzieła rec.) s. 121-123
"Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975", Tadeusz Białecki, Szczecin 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Tadeusz Białecki (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772-1900", Jan Bujak, Kraków 1989 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku", zespół red. Z. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki J. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Z. Kądziela (aut. dzieła rec.) I. Wyczańska (aut. dzieła rec.) s. 133-137
[Wielce Szanowny Panie Redaktorze...] Jerzy Jarowiecki s. 133-134
Prasa podziemna w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej Jerzy Jarowiecki s. 139-169
"Czasopisma dla dzieci i młodzieży". Cz. 1, "1918-1945" : materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, specjalizacje : biblioteki szkolne i pedagogiczne, czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX w., Jerzy Jarowiecki, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 144-145
">>Pchła<< z Twierdzy Kłodzkiej", Marek Malinowski, Wałbrzych 1985 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Marek Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 147-149
Krakowskie pismo konspiracyjne z lat 1943-1944 "Watra" Jerzy Jarowiecki s. 157-202
Uniwersytet Szczeciński Jerzy Jarowiecki s. 175-179
"Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177
Uniwersytet Szczeciński Jerzy Jarowiecki s. 181-184
"Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 198
Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej w latach 1939-1945 Jerzy Jarowiecki Bożena Pietrzyk s. 221-237
"O konspiracyjnej prasie ludowej okręgu krakowskiego w latach 1939-1944", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Studia nad prasą polską XIX i XX wieku", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1997 : [recenzja] Bogumiła Kosmanowa Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Uwagi o bibliografii prasy konspiracyjnej Jerzy Jarowiecki s. 248-253
"Przejawy życia kulturalnego w obozach koncentracyjnych", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 295
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Krajewski Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1975 : [recenzja] Daria Nałęcz Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 481-483
"Kronika okupowanego Krakowa", Tadeusz Wroński, Kraków 1974 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Tadeusz Wroński (aut. dzieła rec.) s. 483-490