Znaleziono 6 artykułów

Jan Bujak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich 1772-1900", Jan Bujak, Kraków 1989 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 122-124
List do redakcji Jan Bujak s. 133-141
Motywy religijne w poezji ks. Józefa Janiszewskiego (1880-1940) z okresu bukowińskiego (1908-1919) Jan Bujak s. 135-212
W obronie ks. Joachima Benedykta Chmielowskiego i własnej w związku z odpowiedzią Bogumiły Sroczyńskiej za zarzuty i wątpliwości dr. Jana Bujaka Jan Bujak s. 145-147
"Lwowska księga jubileuszowa 50-lecia pracy literackiej J.I.Kraszewskiego", Jan Bujak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Jan Bujak (aut. dzieła rec.) s. 223