Znaleziono 33 artykuły

Aleksander Fiut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
Po śmierci Boga : o twórczości Tadeusza Różewicza Aleksander Fiut s. 22-34
"Nowy wspaniały świat" : problematyka przemysłowa w europejskich powieściach lat 1855-1898 Brigitte Gautier Aleksander Fiut (tłum.) s. 23-33
Gra o tożsamość : problem podmiotu w poezji Miłosza Aleksander Fiut s. 39-72
Poezja w kręgu hermeneutyki Aleksander Fiut s. 52-76
Czy tylko katastrofizm? : o przedwojennej poezji Czesława Miłosza Aleksander Fiut s. 75-112
Miłosz jako krytyk Gombrowicza Aleksander Fiut s. 91-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Świat powieściowy Wilhelma Macha Aleksander Fiut s. 113-150
">>W mowie ognia...<< (Wokół poezji Czesława Miłosza)", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" z. 1 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 130
Zadania polonistyki Aleksander Fiut Jerzy Jarzębski Czesław Miłosz s. 131-138
Pankowski : mity i seks Aleksander Fiut s. 131-141
Polska szkoła w poezji Aleksander Fiut Czesław Miłosz s. 135-145
Ukryty dialog Aleksander Fiut s. 148-156
Polonizacja? Kolonizacja? Aleksander Fiut s. 150-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Rozmowy z Czesławem Miłoszem", Aleksander Fiut, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 151
Przeklęta pamięć Aleksander Fiut s. 153-161
W objęciach Tygrysa Aleksander Fiut s. 160-170
Uwagi o Kronosie Aleksander Fiut s. 166-179
"Wcielenia narratora w >>Górach nad czarnym morzem<< Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 167
Gdzie jesteś powieści? Aleksander Fiut Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Polskie piekiełko Aleksander Fiut s. 169-176
Wspomnienia Artura Gruszeckiego s. 173-230
Panu Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi - w odpowiedzi Aleksander Fiut s. 175-179
"Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 176
"W stronę Miłosza", Aleksander Fiut, indeks: Kamil Kasperek, Kraków 2003 : [recenzja] Tomasz Garbol Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) Kamil Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 199-210
"Przeklęta pamięć", Aleksander Fiut, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 211
"Świat powieściowy Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 213
Spotkanie z niepojętym : (kilka uwag o "Drodze donikąd") Aleksander Fiut s. 215-223
"Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 216
We władzy pozoru? Aleksander Fiut s. 241-248
"Poezja w kręgu hermeneutyki", Aleksander Fiut, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 285
Florilegium Miłoszowskie s. 333-341
"Moment wieczny : poezja Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, Paris 1987 : [recenzja] Edward Balcerzan Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 348-355