Znaleziono 3 artykuły

Urszula Aszyk-Milewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Urszula Aszyk-Milewska Jan Bujak Teresa Dobrzyńska Barbara Dyduchowa Aleksander Fiut Irena Galster Anna Habryn Władysława Homowa Jadwiga Jagiełło Milica Jakóbiec-Semkowa Zbigniew Jarosiński Barbara Jedynak Jan Kaczyński Anna Kuligowska Andrzej Litwornia Michał Masłowski Janusz Misiewicz Józef Nowakowski Emil Orzechowski Teresa Radwan-Wińska Grażyna Szymczyk s. 19-82
"Iwo Gall. Poszukiwania teatralne", Urszula Aszyk-Milewska, Łódź 1978 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Koncepcje teatralne Iwo Galla. Scena >>Białej ściany<<", Urszula Aszyk-Milewska, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Urszula Aszyk-Milewska (aut. dzieła rec.) s. 237