Znaleziono 4 artykuły

Tomasz Garbol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wożąc samowary dp Tuły : czy udało się powiedzieć to inaczej? Tomasz Garbol s. 45-60
"W stronę Miłosza", Aleksander Fiut, indeks: Kamil Kasperek, Kraków 2003 : [recenzja] Tomasz Garbol Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) Kamil Kasperek (aut. dzieła rec.) s. 199-210
"„Chrzest ziemi” : sacrum w poezji Zbigniewa Herberta", Tomasz Garbol, Lublin 2006 : [recenzja] Wojciech Kudyba Tomasz Garbol (aut. dzieła rec.) s. 200-206
Jeszcze o poetyckiej wyobraźni Miłosza Wojciech Kudyba Tomasz Garbol (aut. dzieła rec.) s. 213-220