Znaleziono 18 artykułów

Wojciech Kudyba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monografia jest konieczna : Monografia jest niemożliwa Wojciech Kudyba s. 7-19
Aksjologia literacka w pismach Jerzego Stempowskiego Wojciech Kudyba s. 29-39
"The Sacred" and “Spirituality” in Polish Literary Research Wojciech Kudyba s. 41-57
Pasierb – eseista : stan posiadania, perspektywy badawcze Wojciech Kudyba s. 51-61
Drzwi do pokoju Wojciech Kudyba s. 57-67
Sacrum i „duchowość” w polskich badaniach literackich Wojciech Kudyba s. 59-77
Miejsce i pamięć w późnej twórczości Marka Nowakowskiego : prolegomena Wojciech Kudyba s. 117-131
"Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie", Arent van Nieukerken, Warszawa 2007 : [recenzja] Wojciech Kudyba Arent van Nieukerken (aut. dzieła rec.) s. 123-128
"Ars, fides et ratio: esej teologiczny? (Tischner – Pasierb – Szymik)", Aleksandra Pethe, Siedlce 2012 : [recenzja] Wojciech Kudyba Aleksandra Pethe (aut. dzieła rec.) s. 127-134
"Wiersze wobec Innego", Wojciech Kudyba, Sopot 2012 : [recenzja] Krzysztof Dybciak Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 129-132
Nagość księdza : "poezja kapłańska" jako dyskurs mniejszości? Wojciech Kudyba s. 138-145
"W końcu świat", Wojciech Kudyba, Sopot 2014 : [recenzja] Janina Kwiek-Osiowska Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 149-165
Dyskusja wokół projektów wydawniczych w korespondencji Jerzego Giedroycia i Aleksandra Wata Wojciech Kudyba s. 161-170
Współczesne gry z epopeją : (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla) Wojciech Kudyba s. 195-204, 211
"„Chrzest ziemi” : sacrum w poezji Zbigniewa Herberta", Tomasz Garbol, Lublin 2006 : [recenzja] Wojciech Kudyba Tomasz Garbol (aut. dzieła rec.) s. 200-206
Jeszcze o poetyckiej wyobraźni Miłosza Wojciech Kudyba Tomasz Garbol (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"W końcu świat", Wojciech Kudyba, Sopot 2014 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 239-244
Esej o topografii i twórczości Wojciech Kudyba Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 270-273