Znaleziono 60 artykułów

Marek Mariusz Tytko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poezja Religijna i Sakralna”, nr 2 Marek Mariusz Tytko s. 11-12
The Introduction to "Religious and Sacred Poetry" (2) Marek Mariusz Tytko Mark Simon Bonnett (tłum.) Muir Alan Evenden (tłum.) Adelajda Sielepin (tłum.) s. 13-18
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” (3) Marek Mariusz Tytko s. 13-16
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej" Marek Mariusz Tytko s. 13-16
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” Marek Mariusz Tytko s. 15-22
Предисловии к "Религиозная и Сакральная Поэзия" (2) Marek Mariusz Tytko Светлана Ивановна Кравченко (tłum.) s. 19-24
O „Poezji Religijnej i Sakralnej” Marek Mariusz Tytko s. 19-42
O „Poezji Religijnej i Sakralnej” Marek Mariusz Tytko s. 19-26
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” (2) Marek Mariusz Tytko s. 25-30
Wstęp do „Poezji Religijnej i Sakralnej" Marek Mariusz Tytko s. 27-42
Úvod k časopisu "Náboženská a duchovní poezie” (2) Marek Mariusz Tytko Libor Martinek (tłum.) s. 31-36
Úvod k časopisu "Religiózna a duchovná poézia” (2) Marek Mariusz Tytko Ivica Hajdueková (tłum.) s. 37-42
Введення в журнал "Релігійна і Сакраллна Поезія" (2) Marek Mariusz Tytko Світлана Кравченко (tłum.) s. 43-48
Увядзенне ў часопіс "Рэлігійная і Сакральная Паэзія" (2) Marek Mariusz Tytko Eugeniusz Pańkow (tłum.) Olga Pańkowa (tłum.) s. 49-54
Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień Marek Mariusz Tytko s. 112-122
Artysta w koncepcji Jana Pawła II w "Liście do artystów" Marek Mariusz Tytko s. 117-142
O problemach kultury plastycznej w edukacji - cz. 2 Marek Mariusz Tytko s. 123-144
Koncepcja humoru i dowcipu w ujęciu Stefana Szumana Marek Mariusz Tytko s. 131-143
"Evropská dimenze česke a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. Sborník příspěvků z literárněvědné konference konané v Opavé ve dnech 10.-11.11.2010", edtor Libor Martinek, Opava 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Libor Martinek (aut. dzieła rec.) s. 133-136
"Poetika Mìstičnogo. Kolektivna monografìâ", uporâdk. Ol’gi Červìns’koї, Černìvcì 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Ol’ga Červìns’ka (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Czytanie sacrum", Zofia Zarębianka, Kraków-Rzym 2008 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Hermeneutica Sacra", Zorâna Lanovik, Ternopìl’ 2006 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Zorâna Lanovik (aut. dzieła rec.) s. 141-148
"Poezja w sutannie", Stefan Radziszewski, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Stefan Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 141-147
O problemach kultury plastycznej w edukacji : (część I) Marek Mariusz Tytko s. 146-165
"Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìteratoroznavčì proekcì", Mar’âna Lanovik, Ternopìl’ 2006 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Mar’âna Lanovik (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o świętym Jacku", przełożyła Beata Gaj, oprac. Maria Rowińska-Szczepaniak, Opole 2007 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Beata Maria Gaj (aut. dzieła rec.) Maria Rowińska-Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 151-152
The Virgin of Eleousa Icon Vladimir Vukašinoviđ Marek Mariusz Tytko (tłum.) s. 179-180
"Dookoła Emaus i dalej : wiersze niemal zebrane, posłowie - ks. Stefan Radziszewski, Alleluja", Kazimierz Wójtowicz, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Kazimierz Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Kamińska ostiumiczna", Stefan Radziszewski, Kielce 2011 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Stefan Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 217-220
Statut Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” Marek Mariusz Tytko s. 223-232
Fundacja Naukowa Katolików „Eschaton” w Krakowie:sprawozdanie z działalności w latach 1997-2013 Marek Mariusz Tytko s. 233-236
Procedures and timeline of the editorial process Marek Mariusz Tytko s. 237-238
Akt założycielski „Religious and Sacred Poetry : Religion, Culture and Education : The International Scholarly Periodical : Poezja Religijna i Sakralna:Religia, Kultura i Wychowanie : Międzynarodowe Czasopismo Naukowe” Marek Mariusz Tytko s. 237-256
"W końcu świat", Wojciech Kudyba, Sopot 2014 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Wojciech Kudyba (aut. dzieła rec.) s. 239-244
Сроки и процедура издательского процесса Marek Mariusz Tytko s. 239-240
Terminy i procedura postępowania wydawniczego Marek Mariusz Tytko s. 241-242
Podmínky a postup publikačního řízení Marek Mariusz Tytko s. 243-244
Podmienky a postup publikačného konania Marek Mariusz Tytko s. 245-246
"Dotyk pamięci : wiersze wybrane", Eligiusz Dymowski, Białystok 2014 : [recenzja] Marek Mariusz Tytko Eligiusz Dymowski (aut. dzieła rec.) s. 247-260
Терміни і процедура видавничого процесу Marek Mariusz Tytko s. 247-248
Тэрміны і працэдура выдавецкага працэсу Marek Mariusz Tytko s. 249-250
Główne zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education” Marek Mariusz Tytko s. 251-252
Umowa (o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC-BY-SA) zawarta w Krakowie, dnia 11 X 2012 r., pomiędzy: drem Markiem Mariuszem Tytko, redaktorem naczelnym czasopisma: „Religious and Sacred Poetry : Religion, Culture and Education : The International Scholarly 1 Periodical” zwanym dalej „Twórcą” oraz Jagiellońską Biblioteką Cyfrową zwaną dalej „Nabywcą” Marek Mariusz Tytko s. 257-260
Sprawozdanie z działalności Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego („PSALM”) w Krakowie-Piaskach Nowych przy Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej za okres II 2012 – IX 2014, sporządzone na okoliczność wizytacji kanonicznej w Parafii (X 2014) Marek Mariusz Tytko s. 261-264
Ikona Chrystusa Pantokratora Marek Mariusz Tytko s. 267-270
Information about the Chief of the International Scholarly Council of Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 291
Informacja o Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 292
Informace o předsedovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 293
Informácie o predsedoviMedzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 294
Информация о Председателе Международного Научного Совета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 295
Інформація про Голову Міжнародної Наукової Ради Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 296
Звесткі пра Старшыні Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 297
Information about Editor-in-Chief and the Secretary of the International Scholarly Board of Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 298
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 299
Informacja o Redaktorze Naczelnym i Sekretarzu Międzynarodowej Rady Naukowej „Religious and Sacred Poetry” Marek Mariusz Tytko s. 299
    Zacytuj
  • Udostępnij
Informace o šéfredaktorovi a tajemníkovi Mezinárodní vědecké rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 300
Informácie o šéfredaktorovi a tajomníkoviMedzinárodnej vedeckej rady Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 301
Информация о Главномредакторe и секретаре Международного Науч- ного Совета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 302
Інформація про Головного Редактора i Секретаря Міжнародної Наукової Ради Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 303
Звесткі пра галоўнага рэдактара і Сакратара Міжнароднага навуковага савета Religious and Sacred Poetry Marek Mariusz Tytko s. 304