Znaleziono 14 artykułów

Teresa Lanholc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Fragmenty pamiętnikarskie<< Czesława Nankego", Henryk Barycz, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Biblioteki naukowe w Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej. 1939-1945", Grażyna Domańska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Prace Bibliotekoznawcze I, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Grażyna Domańska (aut. dzieła rec.) s. 283
"Sto dwadziescia pięć lat Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI (1981) : [recenzja] Teresa Lanholc Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 293
"Przejawy życia kulturalnego w obozach koncentracyjnych", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP", Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 295
"Z dziejów kolekcjonerskich pasji Augusta Fryderyka Moszyńskiego", Barbara Kamińska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Barbara Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 299
"Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873-1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", Bogumiła Sznaydrowa, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Bogumiła Sznaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 361
">>Przodownica<< (1899-1912). Zarys monograficzny",Zofia Sokół, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 371
"Akademia Umiejętności w Krakowie w listach Samuela Diekateina", Krystyna Stachowska, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Krystyna Stachnowska (aut. dzieła rec.) s. 375
"Biblioteki naukowe w Łodzi (po 1945 r.)", Bolesław Świderski, "Rocznik BN" XVI, Warszawa 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Bolesław Świderski (aut. dzieła rec.) s. 389
"Listy niepiśmiennych. Korespondencja chłopska z Miechowskiego z lat 1880-1882", Wacław Urban, "Rocznik Biblioteki PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 391
"Karol Rogawski- niedoszły drukarz i wydawca", Jacek Wojtowicz, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Jacek Wojtowicz (aut. dzieła rec.) s. 397
"Jawna działalność wydawnicza w okresie okupacji hitlerowskiej w Krakowie (1939-1945)", Władysława Wójcik, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP” z.72, Prace Bibliotekoznawcze I, z.78 Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 399
"Wokół kalendarzy krakowskich z lat 1614-1630", Renata Żurkowa, "Rocznik Bibl. PAN" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 407
"Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863)", Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Anna Wereszka (aut. dzieła rec.) s. 409