Znaleziono 9 artykułów

Zbigniew Jabłoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz rękopisów wraz z sygnaturami z zakresu historii literatury polskiej, które wpłynęły do Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1981-1983 Zbigniew Jabłoński s. 141-143
"Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872)", Zbigniew Jabłoński, Kraków 1967 : [recenzja] Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 155
"Teatr krakowski pod dyrekcją Jakuba Apolinarego Gliksona (1885-1893)", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XXIII (1977), Kraków 1978 : [recenzja] Maria Prussak Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 187
"Teatr Hilarego Meciszewskiego. Teoria i praktyka", Zbigniew Jabłoński, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 235
"Sto dwadziescia pięć lat Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", Zbigniew Jabłoński, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI (1981) : [recenzja] Teresa Lanholc Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 293
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", oprac. Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Dzieje teatru w Krakowie, t. 2. W latach 1781-1830", Zbigniew Jabłoński, okres 1796-1809 napisał Jerzy Got, Kraków 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jerzy Got (aut. dzieła rec.) Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 367-369
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2149-2298", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preisner, Bogumiła Schnaydrowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preisner (aut. dzieła rec.) Bogumiła Schnaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 470-474
"Życie polskie w XIX wieku", Stanisław Wasylewski ; oprac., przedm. i przypisami opatrzył Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 718-721