Znaleziono 3 artykuły

Alojzy Preissner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Życie i działalność bibliofilska Edmunda Majkowskiego (1892-1951)", Alojzy Preissner, [w:] Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. 12, Kraków 1966 [druk], 1967 : [recenzja] Feliks Lenort Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", oprac. Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 1811-2148", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Zbigniew Jaboński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 422-423