Znaleziono 10 artykułów

Bogusław Ratusiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie książki o górnictwie solnym w Polsce Bogusław Ratusiński Kazimierz Maślankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-124
O historii górnictwa i jej popularyzacji Bogusław Ratusiński s. 127-128
"Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas", T. 1-4, Walerian Meysztowicz, Romae 1963-1966 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Walerian Meysztowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej Nr 6001-7000", Anna Jałbrzykowska, Jerzy Zathey, Zofia Łagodowa, Janina Tyszkowska, Kraków 1963 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Anna Jałbrzykowska (aut. dzieła rec.) Janina Tyszkowska (aut. dzieła rec.) Jerzy Zathey (aut. dzieła rec.) Zofia Łagodowa (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", oprac. Zbigniew Jabłoński i Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Inwentarze i katalogi archiwum Uniwerystetu Jagiellońskiego : inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849", oprac. Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Elementa ad fontium editiones XX. Res Polonicae ex Archivo Regni Daniae II pars", Romae 1969 : [recenzja] Bogusław Ratusiński s. 344-347
"Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", T. 1: "Krakowskie żupy solne na tle 1000-lecia dziejów Polski", Wieliczka 1965 : [recenzja] Bogusław Ratusiński s. 389-391
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 2149-2298", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preisner, Bogumiła Schnaydrowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preisner (aut. dzieła rec.) Bogumiła Schnaydrowa (aut. dzieła rec.) s. 470-474
"Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce", Edward Wojciechowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Edward Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 682-684