Znaleziono 4 artykuły

Anna Żeleńska-Chełkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Inwentarze i katalogi archiwum Uniwerystetu Jagiellońskiego : inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1796-1849", oprac. Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 333-335
"Inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1796-1849", Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"Próby wprowadzenia nauk technicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim", Anna Żeleńska-Chełkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Kamila Mrozowska Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 405-409
Nieznany projekt z 1816 r. utworzenia przy Szkole Głównej Krakowskiej instytutów: rolnictwa, weterynarii i górnictwa Anna Żeleńska-Chełkowska s. 499-529