Znaleziono 26 artykułów

Eugeniusz Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prymat św. Piotra w nauce Soboru Watykańskiego I Eugeniusz Tomaszewski s. 23-33
Wprowadzenie honorariów autorskich do codziennej prasy warszawskiej (1851-1861) Eugeniusz Tomaszewski s. 43-83
Problematyka chrystologiczna we współczesnej apologetyce Eugeniusz Tomaszewski s. 43-66
Nauki społeczne po II Kongresie Nauki Polskiej (1973-1985) Eugeniusz Tomaszewski s. 79-92
Zakres metody historycznej w badaniach nad Zmartwychwstaniem Jezusa na tle nowoczesnej egzegezy biblijnej Eugeniusz Tomaszewski s. 83-107
"Inwentarz akt i zbiorów Towarzystwa Naukowego w Toruniu", Helena Piskorska, Toruń 1961 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Helena Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 113
Historia i działalność Narodowego Muzeum Technicznego w Pradze Václav Vlček Eugeniusz Tomaszewski (tłum.) s. 115-118
Związki nauki i sztuki w działalności Florenckiego Muzeum Historii Nauki Eugeniusz Tomaszewski s. 119-122
"Wykaz tematów opracowywanych na pdstawie rękopiśmiennych źródeł archiwalnych i bibliotecznych", z. 11, I półrocze 1962 r., z. 12, II półrocze 1962 r., Halina Stebelska, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Halina Stebelska (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Kierunki rozwoju historii nauki i techniki w Polsce do roku 2000 Eugeniusz Tomaszewski s. 169-182
"Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk". Numery 5 i 6 Eugeniusz Tomaszewski s. 183-188
"Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze", Anno I, 1976 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski s. 185-188
"Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce", pod red. Ewy Pawlikowskiej, Warszawa 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Ewa Pawlikowska (aut. dzieła rec.) s. 250-251
Z badań nad uzdrowieniami nadzwyczajnymi w chrześcijaństwie Eugeniusz Tomaszewski s. 255-260
"Prasa warszawska 1661-1914", Witold Giełżyński, Warszawa 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Witold Giełżyński (aut. dzieła rec.) s. 259-268
"Korespondencja Adama Naruszewicza, 1762-1796", Julian Platt, Tadeusz Mikulski, Wrocław 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Geneza tytułu kyrios w listach św. Pawła Eugeniusz Tomaszewski s. 267-284
"Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, 1864-1870", Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1961 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 268-275
Czy Wielka Emigracja odegrała istotną rolę w dziejach prasy technicznej i stowarzyszeń technicznych? Eugeniusz Tomaszewski s. 351-360
"Inwentarz akt Senatu i władz nadrzędnych oraz wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1796-1849", Anna Żeleńska-Chełkowska, Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 394-401
"W murach uniwersytetu. Patriotyczne tradycje wrocławkich studentów", Mieczysław Pater, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Sygnatury 1811-2148", Zbigniew Jabłoński, Alojzy Preissner, Wrocław 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Zbigniew Jaboński (aut. dzieła rec.) Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 422-423
Nauka polska w warunkach zaborów Historia nauki polskiej. Pod redakcją Bogdana Suchodolskiego t. III: 1795-1862 Eugeniusz Tomaszewski s. 427-444
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne okresu od 1831 do ok. 1870 r.", Jan Pazdur, Warszawa 1976 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 647-657
Materiały do dziejów nauki i techniki na pokazie w Archiwum PAN Eugeniusz Tomaszewski s. 756-759
Historia nauki dla przyszłości nauki : refleksje z międzynarodowej konferencji w Smolenicach Eugeniusz Tomaszewski s. 1015-1022