Znaleziono 3 artykuły

Feliks Lenort

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Życie i działalność bibliofilska Edmunda Majkowskiego (1892-1951)", Alojzy Preissner, [w:] Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, R. 12, Kraków 1966 [druk], 1967 : [recenzja] Feliks Lenort Alojzy Preissner (aut. dzieła rec.) s. 193-195
Międzynarodowa bibliografia biblistyki katolickiej Feliks Lenort s. 207-210
"Requirite in libro domini : opuscula Michaeli Peter piae memoria dedicata", red. Feliks Lenort, Poznań 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Feliks Lenort (aut. dzieła rec.) s. 245-248