Znaleziono 6 artykułów

Renata Żurkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Znajomośc dzieł Justusa Lipsiusa w Krakowie w XVII w.", Renata Żurkowa [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 136
"Książka na wokandzie sądów krakowskich w latach 1600-1630", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 340
"Zygmunta Glogera związki z Akademią Umiejętności w Krakowie", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie", T. 19 (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 343
"Testamenty i inwentarze ruchomości mieszczan krakowskich jako źródło do badań nad dziejami czytelnictwa w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki PAN" w Krakowie, XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lancholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 384
"Wokół kalendarzy krakowskich z lat 1614-1630", Renata Żurkowa, "Rocznik Bibl. PAN" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Lanholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 407
"Księgarnia Antoniego Hierata w Krakowie", Renata Żurkowa, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVIII (1983) : [recenzja] Teresa Lancholc Renata Żurkowa (aut. dzieła rec.) s. 494