Znaleziono 1 artykuł

Anna Wereszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Propaganda książki w wileńskich czasopismach literackich w okresie międzypowstaniowym (1831-1863)", Anna Wereszka, "Rocznik Bibl. PAN" XXVII, Kraków 1982 : [recenzja] Teresa Lanholc Anna Wereszka (aut. dzieła rec.) s. 409