Znaleziono 6 artykułów

Ewa Skorupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskiego "Szczutka" Ewa Skorupa s. 5-42
Dziennikarstwo galicyjskie w optyce satyrycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych drugiej połowy XIX stulecia Ewa Skorupa s. 5-28
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
"Lwowska satyra na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu", Ewa Skorupa, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Tobera Ewa Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Wesołe gazetki : prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914", Marek Tobera, Warszawa 1988 : [recenzja] Ewa Skorupa Marek Tobera (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Krzywy uśmiech >>Szczutka<< (o literackim stereotypie Niemca-wroga)", Ewa Skorupa, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Ewa Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 326