Znaleziono 12 artykułów

Zygmunt Nierada

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Claude Backvis (1910-1998) Andrzej Borowski Zygmunt Nierada (tłum.) s. 5-18
Conventionalism vs Relativism [1938] Izydora Dąmbska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 9-15
Metaphor and Its Cultural Background Teresa Dobrzyńska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 55-67
Norwid's Romanticism Zofia Stefanowska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 69-89
Metaphor and Interpretation Edward Balcerzan Zygmunt Nierada (tłum.) s. 69-87
"Teoria i interpretacja. Szkice literackie", Kazimierz Bartoszyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Tomasik Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 89-99
Imagination and Memory Marta Piwińska Zygmunt Nierada (tłum.) s. 91-98
Polish Inventions : a Forgotten Contribution to the Allied Victory in World War II Bolesław Orłowski Zygmunt Nierada (tłum.) s. 121-128
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 126-132
"Tango Gombrowicz", collected by Rajmund Kalicki, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Rajmund Kalicki (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 132-133
"Gombrowicz i krytycy", oprac. Zdzisław Łapiński, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 133-137
"Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 137-140