Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Borowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rytmy" Mikołaja Sępa Sarzyńskiego jako autoportret liryczny Andrzej Borowski s. 3-30
Claude Backvis (1910-1998) Andrzej Borowski Zygmunt Nierada (tłum.) s. 5-18
O przestrzeni literatury : (w sprawie problemów przestrzennych życia literackiego doby staropolskiej) Andrzej Borowski s. 13-45
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Pius vates Andrzej Borowski s. 22-31
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tendencje metodologiczne w najnowszych badaniach nad literaturą staropolską Andrzej Borowski s. 78-83
Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym Andrzej Borowski s. 91-105
Dyskusja po referacie Andrzeja Borowskiego "Badania nad Odrodzeniem w krakowskim środowisku naukowym" Andrzej Borowski Julian Dybiec Kazimierz Grotowski Andrzej Kobos Julian Maślanka Karolina Targosz s. 105-108
"Związki staropolskie z kulturą niderlandzką a problem >>renesansu północnego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z. 27, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Bohater wypędzony. Z motywów baroku polsko-holenderskiego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Sarmackie epitafium Justusa Lipsjusza", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Martyrologia Policjantów województwa poznańskiego II RP", pod red. Zenona Smolarka i Andrzeja Borowskiego, Szczytno 2010 : [recenzja] Andrzej Kotecki Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) Zenon Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 185-189
Poezja nagrobków Andrzej Borowski s. 195-200
"Le Baroque en Pologne et en Europe" (kolokwium naukowe) Andrzej Borowski s. 196-197
"Wybór pism", przeł. z tekstów łac., wybrał i oprac. Ignacy Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Andrzej Borowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
">>Rytmy<< Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako autoportret liryczny", Andrzej Borowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 222
">>I tam, gdzie wschodzi, i gdzie słońce padnie...<<", Andrzej Borowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN-Kraków" T.24 (1987) : [recenzja] Jerzy Domagalski Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 252