Znaleziono 4 artykuły

Barbara Domańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
"Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku wieku" Barbara Domańska s. 141-145
"Niektóre aspekty zagadnienia czasowości w >>Bramach raju<< Jerzego Andrzejewskiego", Barbara Domańska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 165
"Aleksander Brückner jako badacz kultury", Barbara Domańska, Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Barbara Domańska (aut. dzieła rec.) s. 249