Znaleziono 11 artykułów

Magdalena Lubelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Poetyka przeglądu prasowego Magdalena Lubelska s. 125-139
Poletko pana Balcerzana Magdalena Lubelska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Sposoby lektury >>Generała Barcza<<", Magdalena Lubelska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.36, Kraków 1977 : [recenzja] Krzysztof Łączyński Magdalena Lubelska (aut. dzieła rec.) s. 164
Meteor Magdalena Lubelska Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Nie tylko przeciw Biskupskiemu Magdalena Lubelska Andrzej Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 170-173
Pimko w pełni sił Magdalena Lubelska s. 175-182
Rozmowa w jesieni Magdalena Lubelska Thomas Venclova s. 177-200
Czcigodny Panie Profesorze! Magdalena Lubelska s. 194-198
Miłosz pod szkłem Magdalena Lubelska s. 343-350
"Poznanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety", pod red. Jerzego Kwiatkowskiego, Kraków-Wrocław 1985 : [recenzja] Magdalena Lubelska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 394-401