Znaleziono 15 artykułów

Barbara Falecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
"Retorzy i retoryka renesansu i baroku" Barbara Falęcka s. 66-69
Jan Andrzej Morsztyn - poeta wirtuoz Barbara Falęcka s. 147-165
"Jan Andrzej Morsztyn-poeta wirtuoz", Barbara Falęcka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Z obserwacji nad strukturą brzemieniową poezji staropolskiej", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wstęp do barokowej poezji metafizycznej", Antoni Czyż, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Barbara Falęcka Antoni Czyż (aut. dzieła rec.) s. 214
"Literatura i kultura polska po „Potopie”", pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, przy współudziale Barbary Falęckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Stępień Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 239
"Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 242
"Zygmunt Krasiński", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1974 : [recenzja] Barbara Falęcka Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Sztuka tworzenia : podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 287-294
"Bajka w literaturze polskiego Oświecenia", Wacław Woźnowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 28 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 293
"Polskie przekłady Jana Baptysty Marina", Julian Lewański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XXXIX, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 180 + errata na wklejce : [recenzja] Barbara Falęcka Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 307-310
"Poetyka i poezja : studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Barbara Falęcka Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Motyw >>psychomachii<< w literaturze polskiej XV i XVI wieku", Maciej Włodarski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Falęcka Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 395