Znaleziono 11 artykułów

Maciej Włodarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motyw "psychomachii" w literaturze polskiej XV i XVI wieku Maciej Włodarski s. 3-22
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 111-119
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 119-125
">>Maryjannie... wdzięcznej dziecinie...<< czyli żale barokowe", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliteracki" z.27 Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Obraz i słowo : o powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie „Ars moriendi”", Maciej Włodarski, Kraków 1991 : [recenzja] Marek Skwara Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 172-176
"Walerian Otwinowski jako tłumacz z łaciny (>>Georgik<< Wergilego i >>Metamorfoz<< Owidiusza)", Maciej Włodarski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.", Maciej Włodarski, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Bieńczyk Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 265-274
"O stylu prozy Jana Kochanowskiego", Maciej Włodarski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Homo viator - mundus - mors : studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej", t. 1-3, Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Włodarski Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Motyw >>psychomachii<< w literaturze polskiej XV i XVI wieku", Maciej Włodarski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Barbara Falęcka Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 395